Vladajoča koalicija zavrača sprejem zakona, ki bi omogočil gradnjo 10.000 javnih najemnih stanovanj.

Socialni demokrati so skupaj z opozicijo predlagali zakon, ki bi stanovanjskim skladom in stanovanjskim zadrugam zagotovil vire za izgradnjo 10.000 javnih najemnih stanovanj do leta 2030.

V Mladem forumu hočemo zbrati 10.000 podpisov, da vladajočim pokažemo, da je zakon nujno potreben.

Cilj je jasen:

10.000 podpisov za 10.000 stanovanj.

Prispevaj svojega!

Kaj hočemo?

Prepuščanje stanovanjskega področja trgu je ustvarilo veliko stanovanjsko krizo. Tisoče mladih si ne more privoščiti ne oderuških najemnin in še manj tridesetletnih kreditov. Hočemo javno stanovanjsko alternativo z dostopnimi in pravičnimi cenami najemnin!

Zakon Socialnih demokratov je pripravljen na predpostavki, da najemnina za 65 m2 veliko stanovanje ne sme biti višja od 350 evrov na mesec. Primerjajte to s sedanjimi cenami na trgu. Zato sporočimo vladajočim, da je dovolj ignoriranja stanovanjske problematike mladih. Čas je za gradnjo 10.000 javnih najemnih stanovanj!

Če ne gre drugače, bomo spali v kombiju.

Z njim gremo po Sloveniji, da zberemo

10.000 podpisov za 10.000 stanovanj.

Daj, podpiši!

…in povej za peticijo prijateljem!