Mladinska, politična in nevladna organizacija.


Novice

Aktualno dogajanje na področju mladinske politike v Sloveniji in mednarodno.

ŽUPANU IN MESTNEMU SVETU NI MAR ZA MLADE V NOVI GORICI

Včeraj, 15. 12. 2016, je potekala 21. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, na kateri je bil v drugem branju sprejet proračun za leto 2017. Socialni demokrati so k predlogu proračuna vložili tudi amandma, ki bi zvišal postavko 09075 – Finančne spodbude podjetnikom – nova delovna mesta in samozaposlitve za 120.000 EUR in drugi amandma, ki bi to postavko v celoti namenil zaposlovanju mladih. Gre za konkretizacijo predloga Mladega foruma Vrtnica iz našega programa za mlade na Goriškem Mladi ’25, ki predvideva subvencioniranje delodajalcev, ki z mladim do 29. leta sklenejo delovno razmerje za nedoločen čas, način razdelitve subvencij pa bi mestni svet določil s posebnim pravilnikom.
Mestne svetnice in svetniki so omenjena amandmaja zavrnili (zanju so glasovali le svetnice in svetniki Socialnih demokratov). Bolj kot zavrnitev pa se nam zdi nesprejemljiva vsebina razprave župana in članov mestnega sveta, ki gre v smer, da mladi nismo najbolj ogrožena družbena skupina, ne potrebujemo posebnih ukrepov in da spodbude za zaposlovanje mladih niso konkretna rešitev temveč samo nabiranje političnih točk.
V Mladem forumu Vrtnica smo izjemno razočarani nad ravnanjem vseh vpletenih v zavrnitev omenjenih amandmajev, saj so jih ves čas polna usta lepih besed in obljub na račun izboljšanja položaja mladih v občini, ko pa morajo odločati o ukrepih za dejansko rešitev problematike, jih zavrnejo. To nas postavlja v težak položaj pri sodelovanju pri pripravi strategije za mlade v Mestni občini nova Gorica, saj nam je omajalo zaupanje v iskren namen župana ter večine mestnih svetnic in svetnikov, da se s konkretnimi rešitvami ustvari pogoje, da bo na tem delu Slovenije lepo biti mlad.

Prispevaj komentar

Deli na družbenih omrežjih