Mladinska, politična in nevladna organizacija.


Novice

Aktualno dogajanje na področju mladinske politike v Sloveniji in mednarodno.

ZAPOSLITEV V MLADEM FORUMU SD

1. Splošni pogoji dela

Trajanje zaposlitve:Zaposlitev za določen čas (9 mesecev).

Delovni pogoji in razmere: Delo bo v večji meri potekalo na sedežu organizacije in vključuje delo z računalnikom.

Način izbire kandidata: komisija za izbor ustreznega kandidata bo po pregledu prispelih prijav naredila ožji izbor kandidatov, ki bodo povabljeni k razgovoru in dodatnemu preizkusu zahtevanih znanj, ki so navedena v nadaljevanju,
– o rezultatih razpisa bodo kandidati obveščeni po e-pošti (na elektronski naslov, ki ga bodo navedli v prijavi oz. življenjepisu).

Tedenska delovna obveznost: 40 ur.
Osnovna bruto plača: 1.122,15 EUR.
Dodatni pogoji: Brezposelne osebe (brez statusa dijaka, študenta ali zaposlenega od 1. 10. 2017 dalje) stare od 15 do vključno 29 let.

2. Kandidati, ki se bodo prijavili na razpis morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

• Znanja:
– poznavanje računalniških programov – odlično rokovanje s programi Microsoft Office, e-poštnega programa in internetnih aplikacij,
– aktivno pisno in ustno zanje slovenskega jezika in angleškega jezika,
– poznavanje delovanja institucij v Sloveniji kot so npr. Državni zbor RS, Vlada RS ter institucij Evropske unije, kot so npr. Evropski parlament, Evropska komisija in Svet EU.

• Delovne izkušnje:
– izkušnje s področja strukturiranega dialoga in/ali mladinskega dela,
– izkušnje z delom na področju izvajanju različnih projektov,
– izkušnje z organizacijo dogodkov, konferenc, posvetov,
– izkušnje z delom v mladinskih organizacijah ter poznavanje strukture mladinskega sektorja v Republiki Sloveniji.

3. Od kandidata pričakujemo:

• zmožnost ekipnega dela,
• usposobljenost opravljanja več del hkrati ,
• kompetentnost za delo z ljudmi,
• odgovornost za pravilno in vestno delo,
• odgovornost za pravilno vodenje različnih evidenc – dela, poslane pošte, arhiva, službenih poti in drugih aktivnosti v okviru svojega dela,
• odgovornost za delo z osebnimi podatki.

4. Opis vsebine del in nalog projektnega sodelavca:

• skrb za različne evidence v okviru delovanja MF; evidenca o aktivnostih MF, urejanje različnih seznamov v okviru različnih projektov, ki se izvajajo v okviru organizacije,
• pomoč pri opisu problematik ter vsebinskih izhodišč na določenem tematskem področju projekta (v sodelovanju z vodjo projekta in projektnim sodelavcem)
• urejanje baz podatkov,
• pisanje poročil dela in zapisnikov,
• sprejem drugih odgovornosti – po potrebi.

5. Rok in način prijave:

Prijavo na razpis, ki mora vsebovati prijavo, motivacijsko pismo in življenjepis v Europass obliki, pošljite najkasneje do nedelje, 28. januarja 2018, priporočeno po pošti na naslov Mladi forum Socialnih demokratov, Levstikova 15, 1000 Ljubljana (velja slovenski poštni žig – žigosano najkasneje na datum roka za prijavo) s pripisom na kuverti “Razpis – mladinski delavec” ali na elektronski naslov gensek@mladiforum.org.

6. Informacije v zvezi z razpisom:

Za informacije v zvezi z razpisom smo vam na voljo na tel. št. 031 583 656 ali na elektronski naslov gensek@mladiforum.org.

Ljubljana, 25. januar 2018.

Andrej Omerzel, l.r.
Predsednik Mladega foruma SD

Prispevaj komentar

Deli na družbenih omrežjih

@Mladiforum

Komentar @Jakob_Mlakar: “Pomembno ni več le vprašanje, kaj se z okoljem dogaja, ampak kako preprečiti, popraviti al… twitter.com/i/web/status/1…

Yesterday from Mladi forum SD's Twitter via Twitter for iPhone