Mladinska, politična in nevladna organizacija.


Novice

Aktualno dogajanje na področju mladinske politike v Sloveniji in mednarodno.

Udeležba delavcev pri dobičku

Pomen delavstva je v današnjem času »turbo« kapitalizma popolnoma izvodenel. Preko medijev vse prevečkrat slišimo zgodbe o delavcih in delavkah, ki so kljub poštenemu in trdemu garanju ostali brez plačila, brez plačanih prispevkov, s kršenimi delavskimi pravicami etc. Temu je potrebno narediti konec. Delavko oziroma delavca je za dobro delo potrebno dobro nagraditi, saj samo zadovoljen delavec predstavlja dobrega delavca.

Leta 2008 je v Sloveniji bil sprejet zakon, ki ureja participacijo delavcev pri dobičku, Zakon o udeležbi delavcev pri dobičku, ki pa v praksi ni nikoli zaživel. Izmed več tisoč pravnih oseb v Sloveniji, ki zaposlujejo delavke in delavce, se je za udeležbo delavcev pri dobičku, ki je po zakonu prostovoljna, odločilo manj kot 20. Večina podjetij, ki so se za ta korak odločila, beležijo pozitivne posledice, ki jih ta ukrep prinaša.

Udeležba delavcev pri dobički pozitivno vpliva na podjetje, na zaposlenega in na gospodarstvo v celoti. Motivirani zaposleni, identifikacija zaposlenih s podjetjem v katerem so zaposleni, ustvarjanje skupnih ciljev med lastniki in delavci, povečanje lojalnosti, produktivnosti in dobičkonosnosti so glavni pozitivni vplivi, ki jih podjetje in delavci občutijo v zelo kratkem roku, v kolikor se stvar izpelje na pravilen način.

Da bi človek mogel živeti, da bi izpolnil svoje poslanstvo, želje in da bi odkril svoje sposobnosti, svojo moč, ustvarjalnost in da bi našel duhovno izpopolnitev svojega življenja, nam je dano delo. Delo ni obveza, delo ni napor, delo je pravica, je možnost in je temeljni kamen, ki določa, kako naj stoji hiša tega in hiša onega. Delo je hkrati merska enota in spomenik človekove sposobnosti ter istočasno izkaz nenehne iskrive želje po raziskovanju in dobrem. Ne delamo zato, da bi lahko preživeli, to osnovno temeljno dostojanstvo mora biti vselej, vedno in povsod dano vsem ljudem. Delati moramo, da ustvarimo boljši svet. (Manifest Mladega foruma SD).

Delavke in delavci dobijo priznan pomen, da so del celotne zgodbe, da skupaj soustvarjajo in tudi delijo uspehe podjetja. Enakopravnejša delitev družbenega premoženja in večja socialna kohezija sta produkt udeležbe delavcev pri dobičku, ki hkrati krepijo in stabilizirajo gospodarstvo. Davčne ugodnosti za družbe, ki se odločijo za ta korak, znašajo do uveljavljanja zmanjšanja davčne osnove od  70% do 100% pripadajočega zneska dobička.

V Franciji so prostovoljno participacijo delavcev pri dobičku sprejeli že leta 1959, obvezno določeno participacijo delavcev pri dobičku pa leta 1967. Njihov zakon določa, da v kolikor ima podjetje več kot 50 zaposlenih, mora podjetje deliti svoj dobiček z zaposlenimi. Obstaja več shem delitve dobička, ki je Franciji urejen tako, da delavci pridobijo delnice podjetja. V Nemčiji so šli še korak dlje, kjer država spodbuja delavce k dolgoročnim kapitalskim naložbam, celo z denarno podporo, podjetja pa so oproščena plačila in drugih dajatev pri delu, ki ga dodajo k tej naložbi. Poleg omenjenih držav delitev dobička med delavci poznajo še v Belgiji, na Nizozemskem, v Italiji itd.

Mladi forum SD poziva, da se opravi javna razprava o možnosti uvedbe obvezne udeležbe delavcev pri dobičku, kjer se bo pretehtalo vse ekonomske in družbene vidike, primerjalno z državami, ki obvezno udeležbo delavcev pri dobičku v praksi izvajajo že dlje časa.  

 

Andrej Omerzel

Podpredsednik MF SD

 

  • Kategorije prispevkov
  • Blog
Mladi forum SD

Mladi forum SD

Prispevaj komentar

Deli na družbenih omrežjih

@Mladiforum

Komentar @Jakob_Mlakar: “Pomembno ni več le vprašanje, kaj se z okoljem dogaja, ampak kako preprečiti, popraviti al… twitter.com/i/web/status/1…

Yesterday from Mladi forum SD's Twitter via Twitter for iPhone