Mladinska, politična in nevladna organizacija.


Andrej Omerzel

Predsednik

Andrej Omerzel

Andrej Omerzel je postal član Mladega foruma jeseni leta 2010. Od takrat aktivno sodeluje v njegovem matičnem lokalnem klubu MF Mežiške doline. Leta 2012 je postal podpredsednik, leta  2014 pa predsednik MF Mežiške doline. Leta 2016 je bil izvoljen za podpredsednika Mladega foruma. Novembra 2017, pa ga je kongres izvolil za predsednika Mladega foruma SD.

Andrej je po poklicu diplomiran pravnik, z več kot desetletnimi izkušnjami iz mladinske politike.

Je velik zagovornik opolnomočenja mladih, z namenom, da  bodo lahko s pridobljenim znanjem, izkušnjami, novimi prijateljstvi in delovnimi navadami lažje vstopili v realni svet iz varnega zavetja»hotela mama«.

Hasta la victoria siempre

– Che

@Mladiforum

23. #kongres Mladega foruma: Prihodnost v mladih rokah! mladiforum.org/23-kongres-mla…

Yesterday from Mladi forum SD's Twitter via Twitter for iPhone