Mladinska, politična in nevladna organizacija.


Novice

Aktualno dogajanje na področju mladinske politike v Sloveniji in mednarodno.

Okrogla miza z naslovom Politično medgeneracijsko sodelovanje

V petek dne 7. julija  je na Ravnah na Koroškem potekala okrogla miza z naslovom Politično medgeneracijsko sodelovanje v organizaciji Mladega foruma Mežiške doline. Gost okrogle mize je bil prvi predsednik Republike Slovenije, gospod Milan Kučan.
Dogodka se je v Kulturnem domu na Ravnah udeležilo preko 100 ljudi, med njimi tudi županja občine Črna na Koroškem, gospa Romana Lesjak, župan mestne občine Slovenj Gradec, gospod Andrej Čas, generalni sekretar Zveze združenj borcev za vrednote NOB, gospod Aljaž Verhovnik in mnogi drugi.
Glavna tema okrogle mize je bilo politično medgeneracijsko sodelovanje. Bivši predsednik je poudaril, da napredek v neki družbi zavisi od soočenja različnih konceptov. S tem je želel pozvati določene politične stranke v naši državi, ki ne poznajo v svojem delovnem opusu besed konsenza, dialoga in sodelovanja, da morajo način njihovega delovanja spremeniti za dobrobit Slovenije. Medgeneracijsko sodelovanje je predstavil kot enega izmed najpomembnejših ciljev trenutne politike, pri katerem bo v prihodnje potrebno še veliko postoriti, da bo sodelovanja med različnimi generacijami več kot danes.
Prvemu predsedniku je bilo postavljeno vprašanje, kje on vidi medgeneracijski most med mlajšimi in starejšimi politiki, ter zakaj se ta most ne širi ampak venomer oži. Gospod Kučan je odgovoril, da ta medgeneracijski most, ki povezujejo mlajše in starejše generacije politikov predstavljajo oziroma morajo predstavljati skupne vrednote in cilji za dobrobit države. Znanje, sociala in razvoj predstavljajo most, ki povezuje generacije iz roda v rod.
Omenjena je bila zaskrbljujoče nizka aktivna participacija mladih v Republiki Sloveniji. Preko pogovora so se iskale rešitve in ideje, na kakšen način dvigniti raven zavedanja mladih o politiki, ter na splošno kako povečati nivo aktivne participacije med mladimi.
»Nič o mladih brez mladih mora biti naš moto v bodoče. Ne sme se nam dogajati, da ljudje v jeseni svojega življenja odločajo o temah, ki se dotikajo mladih. Potrebno je razširiti politično izobrazbo med mladimi, poudariti pomembnost da vsak glas šteje na volitvah in da mora biti glas mladih močno zastopan skozi predstavnike, ki so mladi in izobraženi« je še poudaril Andrej Omerzel. Gospod Kučan se je dotaknil tudi sprave in potvarjanja zgodovine, ki predstavlja velik problem v Sloveniji, saj to kot posledico prinaša apatičnost mladih v povezavi z zanimanjem za politiko, saj mlade zanima prihodnost, delovna mesta, stanovanjska problematika, znanost in ne preteklost. Andrej Omerzel je povdaril, da dokler bo Mladi forum deloval v Sloveniji, bodo vrednote Antifašizma in NOB vedno cenjene, spoštovane ter goreče branjene pred umotvori in lažmi, ki jih producira desnica.

Prispevaj komentar

Deli na družbenih omrežjih

@Mladiforum