Mladinska, politična in nevladna organizacija.


Novice

Aktualno dogajanje na področju mladinske politike v Sloveniji in mednarodno.

Nova priložnost za razvoj gospodarstva na Kočevskem

Po dveh že obstoječih obratih v Sloveniji, bi japonsko visokotehnološko podjetje Yaskawa tretji obrat postavilo v Kočevju ali Ribnici. Dokončna odločitev o lokaciji bo znana do konca novembra.

Podjetje Yaskawa bo s pomočjo zunanjih investicij v višini 35 milijonov evrov omogočilo nove zaposlitve do 200 ljudi. Za občino, ki je po številkah Zavoda za zaposlovanje RS med prvimi po številu brezposelnih to pomeni bistveno znižanje te stopnje. Yaskawina prednost so tudi delovna mesta, ki imajo visoko dodano vrednost, saj gre za razvoj robotike in visoke tehnologije, ki sta bistveni za razvoj različnih tipov industrije.

Mladi, izobraženi kadri, ki na delo odhajajo v sosednje občine, ali v Ljubljano bi lahko svojo prihodnost ustvarjali doma, v Kočevju. Prav tako tisti, ki službe še nimajo ali iščejo prvo zaposlitev lahko v tem vidijo potencial za svoj razvoj ter razvoj domačega kraja.

Nedavno smo v Kočevju sprejeli OPN, ki je podlaga za načrtovanje prostora na področjih lokalnega pomena. S tem naj bi določili, kakšni so predvideni posegi v prostor občine. To je tudi ena ključnih prednosti, ki jih ima Kočevje pred sosednjo Ribnico.

Upamo, da je Občina Kočevje podjetju Yaskawa omogočila ugodne pogoje za širitev proizvodnje v Kočevje ter se uspešno pogajala o teh. Otvoritev takšnega podjetja v Kočevju bi pomenila novi industrijski vzpon mesta. Tokrat takšen, ki bi Kočevje postavilo na zemljevid visoke tehnologije v Sloveniji in tudi širše.

Prispevaj komentar

Deli na družbenih omrežjih