Mladinska, politična in nevladna organizacija.


Novice

Aktualno dogajanje na področju mladinske politike v Sloveniji in mednarodno.

Na vrsti je implementacija razsodbe na terenu

Poleg pravil in načel mednarodnega prava, je Arbitražno sodišče upoštevalo še pravičnost in načelo dobrih medsosesedskih odnosov za dosego poštene in pravične odločitve ter ob tem upoštevalo vse relevantne okoliščine.

V tednu, ko obeležujemo 26. let samostojnosti in Vojne za Slovenijo smo z mislimi bolj kot na tisti čas usmerjeni v današnji dan, 29. junij 2017, ko je Arbitražno sodišče sporočilo razsodbo glede odprtih vprašanj meje med Slovenijo in Hrvaško. V Mladem forumu SD pozdravljamo razsodbo, ki je dokončno rešila mejni spor in pozivamo vladi, parlamenta, mednarodno skupnost in pristojna telesa, da spoštujejo razsodbo v duhu poštene in pravične odločitve.

V duhu urejanja odprtih vprašanj med sosednjima državama je eden od temeljev sobivanja in vzajemnega ustvarjanja skupnega prostora in časa v katerem živimo, tudi sodba arbitražnega sodišča, ki ne more biti in ni »win-win« situacija za obe strani. V arbitražo smo oboji stopili zavestno, z namenom rešitve odprtega vprašanja meje. Razsodba mora biti več kot le signal, da je čas, da poglavje mejnega spora dokončno zapremo in postavimo na smetišče zgodovine slovensko-hrvaških odnosov.

V času ko je svet, ki mu pripadamo, še vedno pripravljen, veliko prej kot poslušati glas razuma, zagrabiti za orožje, ki ga je na tem prostoru roko na srce veliko preveč, zato da reši svoja protislovja in spore, je dobro in koristno biti pripravljen v sodobnem svetu z oljčno vejico braniti človekovo dostojanstvo, svobodo in enakopravnost narodov. Mi Slovenci imamo s tem tragično izkušnjo. Nismo narod vojne, a če gre za naš obstoj se znamo braniti. Ni tako in ne more biti prihodnost ne nas doma in v soseščini ter ne naših zamejcev, da bomo večni ujetniki nerešenega spora.

Po mučnih, skoraj dveh desetletji trajajočih skrhanih odnosov sta ob pomoči Evropske komisje leta 2009 Slovenija in Hrvaška podpisali arbitražni sporazum. S podpisom sporazuma sta državi prenesli odprto vprašanje meje na arbitražno sodišče za razrešitev vseh relevantnih dejstev glede kopenske in morske meje med državama ter se pred svetovno javnostjo zavestno zavezali, da bosta spor rešili po mirni, arbitražni poti. Razsodba je za obe državi zavezujoča in pomeni dokončno rešitev mejnega spora, kar narekuje 7. člen sporazuma. S 3. členom sporazuma pa sta obe strani določili, da mora sodišče določiti:

  • potek meje med Slovenijo in Hrvaško na morju in kopnem,
  • stik Slovenije z odprtim morjem in
  • o režimu z uporabo ustreznih morskih območji.

Arbitražni sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške je bil podpisan v Stockholmu, 4. novembra 2009. Podpisala sta ga predsednika vlad obeh držav (Borut Pahor in Jadranka Kosor) ter švedski predsednik vlade kot priča v imenu Predsedstva Sveta EU. Arbitražni sporazum je stopil v veljavo konec novembra 2010. Maja 2011 pa sta ga obe državi skupaj registrirali pri Sekretariatu OZN  (v skladu s 102. členom Ustanovne listine OZN).

Arbitražno sodišče je bilo s sporazumom zavezano, da mora pri odločanju uporabiti, poleg pravil in načel mednarodnega prava, še pravičnost in načelo dobrih medsosesedskih odnosov za dosego poštene in pravične odločitve ter je ob tem upoštevalo vse relevantne okoliščine.

Ob tem pa se v Mladem forumu SD zavedamo, da bo pot do implementacije arbitražne razsodbe dolga tako kot so bile dolge in mučne mnoge slovenske poti v naši zgodovini. V duhu dobrega gospodarja in načelom suverenosti naj pristojni organi Republike Slovenije takoj pričnejo z izvajanjem jurisdikcije na območjih, ki nam jih je prisodila arbitraža.

 

Mladi forum SD

Prispevaj komentar

Deli na družbenih omrežjih

@Mladiforum