Mladinska, politična in nevladna organizacija.


Mladinsko delo

Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju – 1

V Mladem forumu SD smo v mandatnem obdobju 2017-2019 nadaljevali z izvajanjem sistema izobraževanja in usposabljanja članstva, ki vključuje več strateškega upravljanja s kadri, ter predvsem, v bistvenem delu, prehaja iz sistema klasičnega trenerstva z usposabljanji znotraj skupin , ki se ukvarjajo s specifičnim problemom, na sistem kompleksnejšega osebnega mentorstva, z namenom podpirati kadrovski, politični, osebni in telesni razvoj vsakega posameznika.

Mladinski delavec je skozi projekte deloval na avtonomiji mladih. Imel je poseben fokus na mladih z manj priložnostmi v družbi, ter je pomagal pri vsakodnevnih opravilih v povezavi z mednarodnimi organizacijami, ter negovanjem bilateralnih odnosov s sestrskimi organizacijami po Balkanu in Evropi. Spodbujal je prostovoljstvo, ki je za delovanje našega foruma izrednega pomena.

Zaposlitev je bila sofinancirana s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada v obdobju od 1. 2. 2018 do 30. 9. 2018. Mladinski delavec je še vedno zaposlen.

Logo_EKP_socialni_sklad_SLO_sloganPreberi več: eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.