Mladinska, politična in nevladna organizacija.


Novice

Aktualno dogajanje na področju mladinske politike v Sloveniji in mednarodno.

Mladi in politika “Kako povečati udeležbo aktivne in pasivne volilne pravice med mladimi”

Nizka volilna udeležba na lokalnih, državnih in evropskih volitvah postaja vedno večji problem naše družbe. Nizke odstotki volilne udeležbe pričajo o odnosu ljudi do demokracije, do zaupanja izvoljenih predstavnikov ter samega stanja družbe kot take. Pravica voliti in biti voljen je temeljni institut demokracije. Večji kot je odstotek volilne udeležbe, večja je legitimnost volitev.

In kje smo tukaj mladi? V Sloveniji je odstotek mladih volivk in volivcev  zaskrbljujoče nizek. Glede na povedano, pridemo do situacij, v katerih starejši volivci odločajo o temah, ki se dotikajo mladih. Velikokrat se med ljudmi sliši, da se v politiki  ne bo nič spremenilo, dokler na odločevalska mesta v politiki ne pridejo mladi ljudje, neobremenjeni s preteklostjo in zazrti v prihodnost. Istočasno, pa v kolikor nekdo, ki je mlajši od 30 let kandidira na lokalnih, državnih ali evropskih volitvah, pride do prevečkrat izgovorjene fraze »pa kaj ta smrkavec sploh ve o politiki«.

Na kakšne načine bi rešili oziroma vsaj oblažili te izzive? Z uvedbo obvezne volilne udeležbe, elektronskih volitev ter kvot za mlade na kandidatnih listah političnih strank.

Uvedba obvezne volilne udeležbe:

Institut obvezne volilne udeležbe je uveden v kar nekaj državah sveta, med drugim tudi v nekaterih članicah EU. Kot primer dobre prakse bi navedel Belgijo, Grčijo in Avstralijo. Iz vseh treh držav poročajo o več pozitivnih, kot negativnih posledicah uvedbe obvezne volilne udeležbe. Z uvedbo obvezne volilne udeležbe, bi dvignili odstotek mladih, ki se odpravi na volitve. S tem, bi mladi začeli odločati o temah, ki se jih dotikajo. Povečali bi legitimnost samih volitev, ter zmanjšali stroške  političnih strank, k nagovarjanju volivcev, da se volitev sploh udeležijo. Večji fokus bi bil na samih programih političnih strank. Pozitivna stran obvezne volilne udeležbe je tudi posledica ohranitve stalne visoke volilne udeležbe, kar preprečuje nevaren in sunkovit porast volilne udeležbe v kriznih obdobjih, v katerih dobivajo preveliko podporo skrajne politične stranke, katere se požvižgajo na temeljne človekove pravice. Povečala se bi tudi politična participacija, predvsem med mladimi, v smislu razmišljanja in razpravljanja o sami politični situaciji v državi.

Uvedba elektronskih volitev:

Elektronske volitve predstavljajo inovativen in mladim prijazen način povečanja volilne udeležbe. Oddajo glasu bi olajšali tudi slovenskim zamejcem in invalidom. Zmanjšali se bi stroški izvedbe volitev, referendumov etc. Iz Estonije poročajo o vedno večjem odstotku oddaje glasu preko elektronske poti, ki prinaša pozitivne učinke, predvsem med mladimi.

Uvedba kvot na kandidatnih listah političnih strank za mlade:

Razmisliti bi morali o uvedbi kvot za mlade na kandidatnih listah političnih strank. Predlagal bi obvezen delež mladih do 30 let, ki bi predstavljal 10 % celotne kandidatne liste politične stranke. Opraviti bi bilo potrebno javno debato, kjer se bi dogovorili o procentu in starostni meji kandidatov.

 

Nič o mladih, brez mladih!

Andrej Omerzel

Podpredsednik MFSD

  • Kategorije prispevkov
  • Blog
Mladi forum SD

Mladi forum SD

Prispevaj komentar

Deli na družbenih omrežjih

@Mladiforum

📢Podpišite peticijo še danes! Tokrat gre za našo naravo🌳💧 ❗naravenedamo.si pic.twitter.com/OS8A0VP3UK

Yesterday from Mladi forum SD's Twitter via Twitter for Android