Mladinska, politična in nevladna organizacija.


Novice

Aktualno dogajanje na področju mladinske politike v Sloveniji in mednarodno.

MLADI FORUM VRTNICA: MESTNI SVET MORA ODLOČATI O UMESTITVI MESTNE TRŽNICE

Mladi forum Vrtnica je županu Mestne občine Nova Gorica poslal javno pismo na njegov odgovor na javno pobudo z dne 21. 6. 2016, da se v prostore bivšega Daimonda, ki jih je 14. junija 2016 MONG kupil na javni dražbi, namesto predlagane mestne tržnice umesti Mladinski center Nova Gorica. V Mladem forumu Vrtnica so zaskrbljeni, da bo odločitev o vsebini omenjenih prostorov sprejeta mimo demokratične razprave in odločitve mestnega sveta, kar bi bilo v nasprotju z Zakonom o lokalni samoupravi in Statutom Mestne občine Nova Gorica.

Spoštovani gospod župan!

Minevajo trije meseci od našega prvega  dopisa, v katerem smo Vas ter mestne svetnice in svetnike pozvali k podpori naši pobudi, da se v prostore bivšega podjetja Daimond, ki jih je Mestna občina Nova Gorica v začetku leta kupila na dražbi, namesto načrtovane mestne tržnice umesti Mladinski center Nova Gorica (v nadaljevanju MC Nova Gorica.

Zahvaljujemo se Vam za odgovor, v katerem navajate razloge, zakaj je omenjena lokacija po Vašem mnenju primernejša za umestitev mestne tržnice in izrazite začudenje nad našim predlogom, saj so tudi svetniki Socialnih demokratov v mestnem svetu zavrnili Vaš predlog, da se za namen novih prostorov MC Nova Gorica kupi prostore bivše prodajalne Optike Clarus. Naj povem, da je Mladi forum avtonomna mladinska organizacija, ki deluje v okviru stranke Socialnih demokratov in ima lahko o določeni zadevi drugačno stališče. Enako velja za lokalni klub Mladi forum Vrtnica, kjer dobro sodelujemo z novogoriškimi Socialnimi demokrati, dopuščamo pa možnost drugačnih stališč v posameznih primerih. O razlikah se pogovarjamo, poskušamo zbližati stališča, a ostanemo tudi vsak na svojem bregu, če nam drugače ne uspe. To je visoka raven demokracije, ki jo priporočamo vsem političnim silam na nacionalnem in lokalnem nivoju.

Na Vas se tokrat obračamo, ker nam, poleg položaja mladih, ni vseeno tudi za potek demokratičnega dialoga v občini. Iz magnetograma 6. Izredne seje mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica in nekaterih medijskih objav v povezavi z umeščanjem mestne tržnice v center Nove Gorice je jasno razvidno, da je namera občinske uprave, da pridobljeno strokovno oceno predstavi svetnicam in svetnikom, ti pa o zadevi odločijo. Konec koncev je tudi po Zakonu o lokalni samoupravi mestni oz. občinski svet tisti, ki je pristojen za razpolaganje z nepremičnim premoženjem občine. Zato nas čudijo namigovanja, da to navsezadnje le ne bi potekalo tako. Iz zadnjih medijskih objav ter e-poštnega pogovora med mestnim svetnikom g. Luko Manojlovićem, vodjem kabineta župana g. Andreja Markočiča in Vami je razbrati, da občinska uprava odločitve o tem, katere vsebine bodo umeščene v omenjene prostore, ne namerava prepustiti mestnemu svetu.

Zato od Vas v luči transparentnega in demokratičnega procesa odločanja zahtevamo, da zagotovite, da bo o namembnosti prostorov nekdanjega podjetja Daimond odločal mestni svet.

Iskreno verjamemo v odprt in demokratičen dialog, kjer smo tudi mladi povabljeni k sodelovanju pri odločanju o prihodnosti našega mesta, zato upamo, da boste naši zahtevi ugodili. Veselimo se pogovora z Vami na prihajajočem srečanju mladih z odločevalci v okviru strukturnega dialoga mladih ob pripravi Strategije za mlade v MONG 2017-2022.

 

 

Prispevaj komentar

Deli na družbenih omrežjih