Mladinska, politična in nevladna organizacija.


Lokalni klubi

Lokalni klubi so osnovne celice delovanja Mladega foruma

Regije
  • Primorska
  • Ljubljana in Gorenjska
  • Dolenjska in Posavje
  • Zahodna Štajerska
  • Vzhodna Štajerska
  • Prikaži vse

MLADI FORUM PO SLOVENIJI

Mladi forum Socialnih demokratov je sodobna socialna demokracija mladih, ki verjamemo, da se z delom vse ustvarja, da iz svobode vse izhaja in da se naj s solidarnostjo v skupnosti tudi vse ureja.

Naša temeljna vrednota je delo, ki pa svoje mesto v svetu najde ob vrednotah svobode sleherne posameznice in posameznika, solidarnosti kot temelja družbene integracije,enakopravnosti vseh ljudi, še posebej enakopravnosti med spoloma, strpnosti do drugačnosti, internacionalizma in pravice do varnosti v vseh njenih oblikah.

Vrednote in ideje Mladi forum uresničuje z uveljavljanjem svojih politik in delovanjem na lokalnih, regionalnih, nacionalnih in mednarodnih ravneh. Smo slovensko socialistično gibanje mladih in uveljavljen člen v družini evropske in svetovne socialistične mladine, ter ponosniustanovni člani Mladinskega sveta Slovenije.

Naše razumevanje človeka temelji na spoznanju, da je interpret družbene realnosti. Kot tak je vedno politizirani subjekt, ker se politika izvršuje vedno v najširšem smislu besedne zveze: Vse, kar se dogaja med ljudmi.

Tako je Mladi forum skupnost posameznikov in posameznic, ki se zavedajo, da ne samo interpretirajo, ampak tudi kreirajo družbeno realnost. Ki v vsakem trenutku iščejo srečo in v vsakem človeku radost in veselje. Ki sprejemajo drugačnost in jih ni strah nerazumevanja in nasprotovanja. Ki ne poznajo sovražnikov in se ne delijo na rdeče in črne, leve in desne, kavboje in indijance, naše in njihove, verne in neverne, ampak želijo z miroljubnim sobivanjem vseh in vsakogar vstopiti v novo tisočletje.

Mi ne pristajamo na umetne delitve in razumemo politiko kot umetnost zagotavljanja trajnostnega napredka na temelju enakosti, solidarnosti in svobode, ob brezkompromisnem zavračanju nasilja, diskriminacije, šovinizma, rasizma in vseh oblik ekonomskega izkoriščanja.

Mladi forum kot organizacija združuje mlade preko vrste aktivnosti, ki jih izvajamo in kreiramo skupaj, da bi ustvarili boljše življenje za vse ljudi v skupnosti. Sistem izobraževanja znotraj Mladega foruma daje znanje in kompetence s podoročja organizacije in vodenja projektov, mednarodnega sodelovanja, retorike, pridobivanja evropskih sredstev in mnoga druga neformalna znanja, ki pridejo prav vsem posameznicam in posameznikom v vse življenjskih situacijah.

Predvsem pa smo, forumašice in forumaši mladi in bolj kot politična, je Mladi forum mladinska organizacija, katere namen je, da se v Sloveniji, Evorpi in širom Sveta, sliši tudi naš glas.

Lokalni klubi so osnovne celice delovanja Mladega foruma. V njem so združeni članice in člani določenega geografskega območja. Lokalni klubi se ukvarjajo s problematiko, pomembno za njihovo lokalno okolje: izvajajo projekte s področja mladinske politike, opozarjajo na težave mladih in iščejo rešitve nanje.

PRIMORSKA

MF Ilirska Bistrica
MF Morje
MF Idrija
MF Piran
MF Vrtnica (Nova Gorica)
Član Predsedstva MF: Patrik Bole

LJUBLJANA IN GORENJSKA

MF Kranj
MF Bled
MF Ljubljana
MF Borovnica
MF Kamnik
MF Domžale

MF Radovljica
MF Jesenice
Član Predsedstva MF: Klemen Kajba

DOLENJSKA, BELA KRAJINA IN ZASAVJE

MF Kočevje
MF Laško
MF Novo mesto
MF Trbovlje
MF Zagorska dolina
MF Posavje

Član Predsedstva MF: Oliver Butina

ZAHODNA ŠTAJERSKA IN KOROŠKA

MF Šaleška dolina
MF Slovenj Gradec
MF Mežiška dolina
MF Celje
MF Slovenske Konjice
MF Zgornje Savinjske doline
Člani Predsedstva MF:

VZHODNA ŠTAJERSKA IN POMURJE

MF Slovenska Bistrica
MF Maribor
MF Ormož
MF Puconci
MF Moravske toplice
MF Ptuj
MF Sveta Trojica
MF Lenart
MF Hajdina

Člani sveta MF: