Mladinska, politična in nevladna organizacija.


Novice

Aktualno dogajanje na področju mladinske politike v Sloveniji in mednarodno.

Hostel Celica naj upravlja Javni zavod Turizem Ljubljana!

V Mladem forumu SD z zaskrbljenostjo spremljamo razvoj dogodkov vezan na poskus prodaje nepremičnine v lasti Mestne občine Ljubljana na območju Metelkove, v katerem izvaja hotelirsko in tudi kulturno dejavnost Hostel Celica. V Mladem forumu SD nasprotujemo, da Mestna občina Ljubljana proda nepremičnino Hostla Celice na Metelkovi, ampak hkrati zagovarjamo stališče, da naj z javno infrastrukturo upravlja ljubljanski Javni zavod Turizem Ljubljana.

V Mladem forumu SD že sedaj nismo zadovoljni s tem kako se upravlja javna nepremičnina na območju Metelkove, znotraj katere deluje Hostel Celica. Stanje kot velja danes v Hostlu Celica namreč ocenjujemo, da ni v javnem interesu, saj javni interes ne vidimo v tem da zasebnik najema to nepremičnino zgodovinskega pomena. Prav tako ocenjujemo, da ni v javnem interesu, da MOL zgradbo Hostla Celica proda zasebniku, ampak tudi to, da ima Hostel Celica v najemu zasebnik ni prava rešitev.

Namesto tega ali prodati Hostel Celica ali ne in ali ne bi bilo bolje, da se dosedanjemu zasebniku podaljša najemna pogodba ali ne, vidimo v Mladem forumu SD boljšo in drugačno rešitev.

V Mladem forumu SD si želimo, da se na območju Metelkove ohrani javni interes, javni interes na področju kulture in tudi javni interes vezan na turizem. Zato pozivamo Mestno občino Ljubljana (sploh v luči, da se na današnjo javno dražbo ni našlo zasebnega kupca nepremičnine Hostla Celica), da opusti namero o prodaji nepremičnine Hostla Celica na Metelkovi. Istočasno pozivamo Mestno občino Ljubljana, da naj na področju Metelkove zaščiti javni interes in sicer na način, da upravljanje Hostla Celica ne odda v najem zasebniku, ampak, da naj upravljanje (najem) nepremičnine Hostla Celica na Metelkovi MOL preda svojemu ljubljanskemu občinskemu Javnemu zavodu Turizem Ljubljana.

Na takšen način ne bosta samo volk sit in koza cela, ampak bo mesto resnično lahko zagotovilo izvajanja javnega interesa na področju Metelkove in nadaljnji nekomercialni razvoj Hostla Celica, ki je in mora ostati vzorčnem primer sodelovanja mesta Ljubljane in ljudi, ki ustvarjajo na Metelkovi.

Mladi forum SD

Prispevaj komentar

Deli na družbenih omrežjih